I forbindelse med planene som er ute på høring, inviterer kommunen til høringsmøte.

Åpent høringsmøte arrangeres på:
Gausdal kommunehus, Kommunestyresalen (inngang ved kafeen) 
Lørdag 17. februar kl. 13-15.

Presentasjon av planene og anledning til spørsmål og kommentarer.
Olav Thon Gruppen og Multiconsult antas å være til stede