Løypekjøring på Skei

Etter de foruroligende meldingene om at vi ville miste flere populære skiløyper på Skei, har «Samarbeidsutvalget for fritidsboligeiere på Skei-Austlid» tatt initiativ til en dialog med styret i Skeikampen pluss.

Ønsker du fiber på hytta?

MERK: Det er uklarheter knyttet til HomeNet sin videre fremdrift med tanke på videre utbygging og oppkobling av eksisterende installasjoner. SU oppdatering SU har fått fra HomeNet er per 12. juni 2023 og lyder: «Vi er dessverre noe forsinket med fibertilførselen i området. Fibertilførselen skal etter planen være på plass i løpet av august/september i […]

Varsel om mulig stikkprøvekontroll av gjerder

Kommunen er kjent med at ulovlige og farlige gjerder settes opp rundt fritidsboliger og fritidsboligtomter på Skei. Slike gjerder kan bl.a. gi skader på beitedyr og føre til at beitedyr ledes bort fra sine beiteområder. Kommunen ønsker i det vedlagte brevet å veilede om regelverket og varsle om at kommunen vurderer å foreta stikkprøvekontroller gjennom sommeren.

Skeikampen Løypelaug

Her kan du lese presentasjonen fra Skeikampen Løypelaug som ble vist på Påskemøtet

Påskemøtet 2023 og 2022

Her kan du lese ordfører Anette Musdalslien sin presentasjon fra påskemøtene i 2023 og 2022 og innlegg fra SU.

Strømpriser og fritidsboliger

Norges Hytteforbund har skrevet et brev til 3 departementer vedr. ny strømprising som vil påvirke fritidsboligeiere.