Oppfordring om å fjerne grus fra kummer

Vi videreformidler følgende beskjed fra Gausdal kommune: Gausdal kommune har mange kilometer med vann og avløpsrør samt kummer i hyttefeltvegene på Skei,  som betjener bla.a fritidsbebyggelse. I forbindelse med grusing av vegene som er utført de siste årene ser vi nå at mange kummer er blitt skjult under ett gruslag og er ikke synlige lenger. […]

Nytt navn: Skeikampen hytteforum

På årsmøte påsken 2024 ble det besluttet å endre navn på organisasjonen til Skeikampen hytteforum (fra Samarbeidsutvalget og fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU)). Dette er nå implementert i våre hjemmesider og epost-adresse. Dersom gamle adresser blir bruk, sluses dette videre til nye.