Positivt om eiendomsbeskatningen

Sivilombudet har ferdigstilt sin vurdering av eiendomsbeskatningen i Gausdal. Vedlagte notat beskriver SU sin vurdering slik saken nå står: Eiendomsskattesaken – orientering til medlemsforeninger For hele saken se: https://www.sivilombudet.no/uttalelser/eiendomsskatt-adgangen-til-a-omtaksere-i-en-lopende-takseringsperiode/ Gausdal hadde i utgangspunktet frist til 1. desember 2023 til å avklare hvordan de stiller seg til Sivilombudets vurdering. Denne fristen er forlenget til 15. januar 2024.

Informasjon fra kommunen sommeren 2023

SU har mottatt en informasjonspakke fra Gausdal kommune som er gjengitt under. Arealplaner Det er nå litt færre reguleringsplaner på gang i våre fjellområder. På Skei er reguleringsendringen for Svarttjernlia nord akkurat vedtatt. Sammen med Kjoslia gir dette en god reserve av regulerte hyttetomter på Skei. Som kjent bygges det færre hytter i Skei-området nå […]

Vedtekter

Her kommer vedtekter for samarbeidsutvalget