Levering av aviser og post på Joker opphører pr. 30. april i sin nåværende form. Oppdatering pr. 21.03.20 – Postkasse vil være på plass før påske.
Einar Einstad vil før påske sette opp en utvendig postkasse med lokk på JOKER og posten er informert om den nye ordningen. 
SU har tatt kostnaden i første omgang, men vil komme tilbake til hvordan dette skal fordeles på de forskjellige vegene.
 
 – – – – – – – – – – – – – –  
 
06.03.2020
Følgende informasjon er slått opp på JOKER.

Fra 30. april 2020 krever posten at det skal settes opp stor samlekasse med lokk for post og aviser ved Joker Skeikampen. Plassering av kassen må avtales nærmere med Joker.
De som har følgende vegadresser må gå sammen om å ordne dette.
Segalstadsetervegen
Majorsli-gutua
Snippen
Stylen
Ysterievegen
Hotellvegen 6 – 18 og 26, 28, 30, 32, 33
Torsdalsvegen
Skeisvegen

Blir det ikke satt opp felles samlekasse vil ikke posten levere post og aviser til disse vegadressene etter 30. april
 
 – – – – – – – – – – 
 
Hytteeiere som ikke er medlemmer av Samarbeidsutvalget gjennom et vel eller en forening som er medlem av Samarbeidsutvalget, må, for egen maskin og kostnad, innen utløpet av april 2020 sette opp en egen stor postkasse med lokk, på utsiden av butikken etter nærmere avtale med Joker. Dette er etter et ønske fra Joker og absolutt krav fra Posten. Da kan de fortsatt få levert avis/post til Joker som adresse, men altså da kun til den nye store kassen. Dersom de ikke gjør det, alternativt finner en annen løsning, innen utløpet av 30 april, vil de ikke lenger få levert avis eller post til Joker som adresse.
 
Noen hytteeiere som er indirekte medlemmer av SU, får i dag levert aviser/post i en åpen kasse på Joker (den skal nå etter det styret er kjent med igjen befinne seg innendørs, men kun frem til 30. april). Dette vil opphøre fra og med 1. mai etter krav fra Posten og Joker. De av SUs indirekte medlemmer som nå benytter denne ordningen, kan velge å omadressere post/aviser til sin vegadresse og da finner de sin avis/post i en egen postkasse som fremgår av vedlagte dokument. Dersom de fortsatt ønsker å få den levert ved Joker må de bidra til at stor kasse med lokk blir etablert utenfor Joker etter nærmere avtale med Joker. I så fall må de kontakte de hytteeierne som har adresser som fremgår av vedlagte Excel ark, for å samordne seg.
 
Omlegging av avisdistribusjon
Det vil være kjent for de fleste hytteeiere at posten etter planen fra 01.07.2020 skal gå over til å levere aviser/post på hverdager 5 ganger pr. 2 uker (tirsdag og torsdag den éne uken og mandag. Onsdag og fredag den andre). Dette har vi fått opplyst fra Aftenposten at muligens først skjer fra 01.01.2021.
 
Etter en avtale inngått mellom Polaris, Amedia og Schibstedt vil aviser leveres som følger:
–        Easy2you (Kvikkas) skal levere lørdagsavisen frem til rundt midten av januar 2021. Etter dette er det AND (Aktiv norgesdistribusjon) som tar over leveringen av aviser på lørdager. AND eies av Schibsted, Polaris og Amedia.
–        Aviser vil bli levert av Posten fem dager i uken mandag – fredag. Posten vant anbudskonkurransen der AND selv deltok, men Posten var billigst.                            
–        Løsningen gjelder for levering av alle aviser i områder hvor Posten leverer mandag – fredag.