På grunn av trafikkulykke med tilhørende trafikkproblemer på Skei kom ikke posten frem onsdag 27. mars. De som skal motta aviser og annen post kan hente dette på Skeiporten-JOKER.