Til våren legges siste hånd på verket

20.12.2020
Siste finpuss og såing blir gjort til våren.
Kommunen har også bedt om bedre skilting av gangvegen, ved begge innkjøringene fra Veslesetervegen

16.11.2018
Gjenopprettelse av ny badeplass, nå med strand og benker/bord, er nå igangsatt. Vedlagte fotografi viser status. Vi tar det som gitt av området blir tilsådd/gresslagt til våren. Badeplassen skal være til bruk og glede for alle og er ikke forbeholdt noen få.

 

28.06.2018

Planutvalget har stilt noen klare krav til at den gamle badeplassen ved Veslesetertjern foran Austlidseter skal gjenopparbeides til glede for barn og voksne.

Det som Skeikampen Pluss og SU ikke har blitt hørt på er kravet om at den gamle badebryggen, som for noen år siden ble revet, skal bygges opp igjen. Hovedgrunnen til at dette ikke er krevet er at kommunen ikke kan finne dokumentasjon for at det tidligere var en badebrygge der – noe det definitivt var. Kanskje noen av dere har bilder dere kan sende oss, selv om det er særdeles usikkert om det kan bidra til at det likevel kommer en badebrygge der.