Kommunestyret vedtok på sitt møte 26. september ny forskrift om båndtvang på fjellet. Se saksfremlegget i her.

Publisert 01.10.19

 Se hele kartet nederst på siden

– – – – – – – – – – – – – – – –

Landbruksavdelingen er travle, og når saken blir sendt til Planutvalget er uvisst.

Publisert 12.02.19

 – – – – – – – – – – – – – – – –

Landbruksavdelingen i kommunen har mange saker å arbeide med og har derfor ikke rukket å sende saken om båndtvang til behandling i Planutvalget denne måneden. Derfor blir den heller ikke behandlet i kommunestyret den 21. februar. Det er nå usikkert om når den vil bli fremmet for Planutvalget.

 – – – – – – – – – – – – – – – –

Publisert 18.12.18

Innstillingen fra administrasjonen ser fortsatt ut til å gi en differensiert løsning slik vi har orientert om før. Nøyaktig grense for hvor det blir og ikke blir båndtvang, er opp til Planutvalget og Kommunestyret å avgjøre på sine møter, hhv. 8. og 21. februar 2019.

 – – – – – – – – – – – – – – – – 

Publisert 13.11.18
Styret har nå fått opplyst at ny forskrift neppe blir vedtatt før på første kommunestyremøte i 2019, mest sannsynlig i februar. Vi har tidligere opplyst følgende på websiden: Per dags dato er det mest sannsynlig at en ny og strengere båndtvangforskrift blir innført på fjellet til vinteren, men at enkelte geografisk mer perifere løyper blir unntatt. Dette gjelder fortsatt så vidt vi erfarer.

 – – – – – – – – – – – – – – – – 

Behandlingen av ny båndtvangforskrift i Gausdal kommune er utsatt.

Det var antatt at kommunestyremøtet ville få saken om båndtvang til behandling på sitt møte 30.august, men så skjer ikke da saken ikke er ferdigbehandlet administrativt i kommunen. Per dags dato er det mest sannsynlig at en ny og strengere båndtvangforskrift blir innført på fjellet til vinteren, men at enkelte geografisk mer perifere løyper blir unntatt. Vi forventer nå at saken blir behandlet i Planutvalget den 16. november og deretter vedtatt på kommunestyremøtet den 29. november.

revisjon-av-forskrift-om-bndtvang-for-hund-i-gausdal-kommune.595746.d6fed5a834.pdf