Følgende er mottatt fra Lillehammer-Regionen Vekst

Vi har valgt å rette ressursene mot å bedre bredbåndsdekningen da vi tror fremover at svært mye av tilgjengeligheten på de andre tjenestene kommer til å være betinget av nettkapasitet og hastighet.

Status på dette arbeidet er som følger:

– Vi har vært på Stortinget og hatt møte med Opplandsbenken for å øke oppmerksomheten mot behovet.

– Vi jobber nå med grunnlaget for en søknad til Nkom om medfinansiering av mer bredbånd i regionen (inkl. hyttedestinasjonene våre).

– Skulle søknaden ikke gå inn, vil vi likevel kunne bruke mye av underlagsmaterialet i det videre arbeidet med bredbåndsselskapene for å stimulere til mer utrulling av fiber.

– Vi skal ha møte med Eidsiva Bredbånd mandag 5. desember, blant annet for å drøfte strukturen i bredbåndsabonnementene for fritidsboligsektoren (trenger kjempekapasitet få dager i året og da må abonnementene være tilpasset.