Hva er behovet for bedre DAB og mobildekning, og fiber, på Skeikampen?

Publisert 19.06.19

På årsmøtet til SU i april ble det vedtatt at SU skal bistå Dag Høyholt Vågsnes fra Lillehammerregionen-Regionen Vekst (LRV) med å sende ut en spørreundersøkelse vedr. DAB dekning, mobildekning og behov for fiber m.m. 

Etter avtale med Dag vil styret, i samarbeid med LRV, komme tilbake til denne undersøkelsen over sommeren.

Da vil også ikke-medlemmer av SU finne linken på SU’s hjemmesider.  

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Publisert 08.01.2019

Vi har igjen tatt opp med Lillehammer-regionen Vekst på Lillehammer problemet med til dels dårlig dekning av DAB og RiksTV i enkelte områder på fjellet. De vil igjen prøve å få gjort noe med saken.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Publisert 27.06.2016

Det er p.t. varierende dekningsgrad for DAB-radio på Skei-Austlid-Raudsjøen. Umiddelbart etter at FM-sendinger opphører har vi fått opplyst av www.radio.no at NRKs riksdekkende kanaler vil være fullt ut operative, med svært god eller god dekning,  i hele vårt område. Således ser det ut til at det ikke skal være grunnlag for bekymringer i så måte.