Det skjer ved at Olav Thon Gruppen nå i praksis sier opp og går ut av alle sine avtaler på Skeikampen

Fra Gausdølen, forfatter Olav Iverslien 07.09.2016

Det betyr at de ikke lenger vil være bidragsyter til Skeikampen Pluss, der deres bidrag, omsetningsbasert, utgjør 7-800 000, de sier opp avtalen med Skei Golfklubb og legger ned Bookingvirksomheten som har base på Skei. Det pågår riktignok møtevirksomhet og antagelig forhandlinger , men utgangspunktet for Thon er å gå ut av det meste av virksomheten på Skei allerede fra årsskiftet. Det er dette bakteppet som politikere, utbyggere og kommuneansatte har med seg når de i dag og i morgen er på studietur til Geilo og Hemsedal.

Bakgrunnen for konflikten er at Thon ønsker å selge ut nåværende leiligheter og bygge flere av dem uten utleieklausul. Dette går på tvers av gjeldene reguleringsplan og politikerne via Planutvalget har foreløpig satt ned foten for dette ved at de forlanger at dagens nivå av utleie senger, mye omtalt som «varme senger» , som et minimum må bestå. Dette utgjør 7-800 senger og Thon har spilt inn at de som et kompromiss for å komme i gang med salg og utbygging skal holde igjen 100 senger. Der står saken og Thongruppen er helt klar på at de krav som stilles gjør det uaktuelt å gå i gang med videre reguleringsplan.

De varme sengene

Ja det har vært mye snakk om dem opp gjennom årene. Det er laget masterplaner og vært store vyer om storstilt utbygging på en «skibeach» mellom tidligere hotellet på  Gausdal og Segalstad Seter. Men ingen ting har skjedd annet enn en unison lovprising av  de «varme sengene» som dessverre er kalde halvparten av tida. Denne positive omtalen har kommet fra de som ikke driver utleievirksomheten. I helger gjennom  høysesong og høytider er  nok sengene utleid, ellers i året er rommene  mye tomme. Det er også et utleiemarked som retter seg mot lavprismarkedet  som igjen betyr et kundegrunnlag som bruker lite penger på andre tilbud.  Den kommersielle aktøren som i det store og hele er Thon-selskapene tjener lite på folk som bor billig og handler mat på butikken eller har mat og drikke med seg i bilen. Hvis denne utleievirksomheten er så bra og for andre synes så lukrativt må det være nærliggende og spørre hvorfor ikke andre private aktører starter opp slik utleie? Men Thon har bestemt seg og det hjelper antagelig lite hva slags inspirasjon delegasjonen fra Gausdal får i Hallingdal/ Hemsedal om utleiesenger på fjellet. De stedene de besøker har også svært ulik størrelse sett opp mot Skeikampen.

Hvem bestemmer

Politikerne føler seg nok klemt opp i et hjørne nå. Hvis de slipper opp og sier dette kan dere gjøre og foretar omregulering fra blått dvs. kommersiell drift, til fritidsbebyggelse som har en annen farge  i reguleringsplanen er de redd for at overordnet myndighet Fylkesmann/ fylkeskommune vil ha innsigelser. Da blir det et interessant  og prinsipielt spørsmål om hvem som egentlig bestemmer i kommunenorge?  Fylkesmannen har alt varslet at de vil kreve en konsekvensutredning. Den kan de antagelig få ganske fort og greit. Hvis det nå settes kjepper i hjulene slik at det ikke blir noen videre utvikling på Skei får det uante ringvirkninger i forhold til arbeidsplasser, omdømme og områdets attraktivitet. Det bryr selvfølgelig en byråkrat i Statens eller Fylkets Hus seg katten om. Men da må kommunen være såpass bestemt at de sier at dette er helt vesentlig for hele kommunens næringsliv, bosetting og arbeidsplasser. Rett og slett sette overordnet myndighet på plass og gjøre det de mener er best for kommunen, og gjøre det fort! For de fleste utenforstående er reguleringsplanens farge idet  sentrale området på Skei, nettopp bare det: EN FARGE. I dette området ( rundt tidligere Gausdal Høyfjellshotell) er det bare i en hundremeters sirkel et virvar av bebyggelse; hotell, hytter, leiligheter, private campingvogner og hus.  Hvilken rolle spiller det om dette blir utbygd med flere leiligheter som kan eies av private? Når den største aktøren har utredet at det er eneste måte de kan tjene penger på så må legfolk som de fleste andre er tro dem på det og si: Dette må vi få til.

Hvilke kommune har råd til å si nei til investeringer i 4-500 millionersklassen selv om det er feil farge på tomta på et kart? Og hva er alternativet. Jo det ser vi allerede. Thongruppen trekker seg ut av det meste av sin virksomhet på Skei. Noe av det kan kanskje selges men det er neppe andre aktører som vil ta på seg eller får finansiert kjøp av  virksomhet som går med store underskudd.  Alternativet er at ting stenges ned, står tomt og at stedet blir som en spøkelsesby. Er det dette gausdalspolitikerne vil?

Og stikke kjepper i hjulene

En kan skjønne at Olav Thon Gruppen føler det slik. Det gjelder andre bestemmelser i samme området og kommunen forlanger den smale vei med kostbare utredninger og liten positiv vilje i utgangspunktet. Arthur Buckhart var på et møte i Næringsforeningen her i Gausdal for noen år siden og snakket om sin erfaring med ja-kommuner og nei-kommuner. Slik denne saken er håndtert til nå må en vel sette Gausdal i den siste kategorien. Og det er ikke første gangen Thon møter negativ behandling i Gausdal. For noen år tilbake da han også skulle bygge på egen tomt ble han møtt med ublue krav i forslag til utbyggingsavtale som gjorde at saken strandet. De politikerne med lengst erfaring husker nok det hvis de vil. Så det hjelper antagelig ikke at Olav Thon i mellomtida er utnevnt til Æresgausdøl. En møter ikke Norges største eiendomsselskaper md ublue krav og streng behandling «etter boka».

Derfor hadde det antagelig vært nyttig for gausdølene , når de likevel er i Hallingdal, og svinge nedom Ål. Det var også en kommune som var «vanskelige « med Thon. Det førte til at han istedenfor å få til ting i hjemkommunen sin i de siste årene har investert 3-400 millioner i nabokommunen Flå. Vi må ikke settes oss i den situasjonen her i Gausdal!

Planene som er lagt fram for videre utbygging på Skei er i størrelsesorden 3-400 selveide leiligheter og antagelig  det minst samme antall millioner investeringer i kommunen pluss naturlige ringvirkninger. Det er en katastrofe hvis dette skusles bort med rigid saksbehandling og liten vilje til å imøtekomme utbyggeren.

Muligheter hvis en vil

Gausdal har vist før at de kan snu seg fort rundt. Da Pretre skulle ha ny industritomt i Steinsmoen ble hele sentrumsplanen rullert og ordnet på noen måneder her ved Segalstad bru. Det er slike takter en nå må legge for dagen med hensyn til Skei.

Gausdølene har i allefall det flotteste høstvær en kan tenke seg i dag med sommervarme under Hallingskarvet. Får håpe det får mange av dem på bedre tanker og at de kommer hjem klare til å brette opp armene og komme til enighet med utbyggerne i Olav Thon Gruppen. Noe annet vil være fatalt for framtida for Gausdal og Skeikampen.

 

 Styret i Samarbeidsutvalget vil informere mer om saken om kort tid.