Det opplyses om at Gausdal kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring for Segelstadseterlykkja. Dokumentene kan leses på kommunenes nettside her: https://www.gausdal.kommune.no/detaljreguleringsplan-for-segalstadseterlykkja-varsel-om-oppstart-og-hoering-av-planprogram.6610248-172355.html.

Merk at det er åpent informasjonsmøte på Thon Hotel Skeikampen i Hotellvegen 3, den 17.08.2023 kl. 18:00-20:00.