Dialog-møte mellom Gausdal kommune og SU, samt andre hytteforeninger i Gausdal ble avholdt 25. august. Vedlagte følger referat (noe forsinket fra kommunen). Det vedlagte innlegget fra landbrukskontoret kan være av interesse for mange. 

OPPSUMMERING DIALOGMØTE MED FRITIDSBOLIGEIERNE AUGUST 2023 Presentasjon Landbruk Presentasjon_dialogmøte_250823_ordfører