Her finner dere linken til Kommunaldepartementets nye effektivitetsstatistikk for alle Norges kommuner.

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/

Scroll ned og velg Gausdal så finner dere en tabell som viser Gausdals effektivitet sammenlignet med lignende kommuner. Departementet er av den oppfatning at tallene også viser noe om kvalitet.