Administrasjonen har nå lagt fram sin utgreiing, og i den forbindelse tok Gausdølen en prat med Trond G. Hagen fra Norges Hytteforbund

Fra Gausdølen, redaktør Olav Iverslien 24.10.2017

Etter at Samarbeidsutvalget ved Jens N. Engelstad og Norges Hytteforbund ved Trond G. Hagen hadde et innlegg på kommunestyremøtet 31.august vedrørende skjevfordelingen av eiendomsskatten mellom fastboende og fritidsboligeiere, fikk rådmannen beskjed om å gå igjennom tallmaterialet sitt og presentere det på nytt for formannskapet. 

Det har nå blitt gjort og dette skriver Gausdølen om saken:

Det er en uenighet omkring takseringsregler for hytter i Gausdal. Etter kommunestyremøtet i august, der representanter fra Hytteforbundet/ Samarbeidsutvalget på Skei hadde lagt fram sine beregninger om skattetakster og omsetningsverdi av de forskjellige eiendomsformer i Gausdal fikk administrasjonen i oppdrag og komme tilbake med en nærmere utgreiing av dette. Det ble lagt fram for Formannskapet forrige uke og var ikke særlig oppklarende, mer en repetisjon på kommunenes takstregime. Formannskapet sendte saken tilbake til administrasjonen og de skal legge fram en grundigere utredning til kommunestyret denne uke.

«Tallene våre viser at taksten for solgte boliger i Gausdal ligger på rundt 40 % av salgssummen , med en synkende prosentverdi i forhold til  salgspris. For hytter er taksten ca. 55 % av salgssummen og denne verdien har vært stigende. Derfor hevder vi at de ulike eiendomstypene forskjellsbehandles i Gausdal kommune, som i flere andre kommuner. Det mener vi er et brudd på eiendomsskatteloven og at kommunen nå må ta hensyn til i den retakseringen som foregår i år.» NHF

Resten av saken kan dere lese her.