Og det forventes at takstene på eiendom øker i snitt med 40% og det foreslås å øke promillesatsen til 6 promille i 2018.

Kommunestyret fikk i dag lagt fram rådmannens forslag til budsjett for 2018 samt fireårsperioden framover. Kortversjonen er stort udekket underskudd som dekkes ved å tømme disposisjonsfondene for nesten alle midler og øke eiendomsskatten kraftig.

Samarbeidsutvalgets styre vil kommentere saken om eiendomsskatt etter at kommunestyret har behandlet forslaget til budsjett, og gjort vedtak, på sitt møte 14. desember.

Hele saken kan du lese på Gausdølen.no