Følgende arbeider planlegges gjennomført av GLØR i 2016:

 

·        Å legge strøm til lys og kamera på Bogstadsetra og Svarttjernlia. Skal utføres i løpet av høsten – etter at GLØR er ferdig i Lishøgdvegen.

·        Utvide innerst på Sør-Skei. Skal utføres i løpet av høsten – etter at GLØR er ferdig i Lishøgdvegen.

·        Snu innkastene til brønnene på Svarttjernlia, samt også flytte merking. Planlagt utført i uke 24.

·        Noen skilt og plakater som har blitt borte i løpet av vinteren skal GLØR få på plass igjen, det meste skal være uført i uke 24

·        Det er ingen planer om asfaltering i år. Det har liten eller ingen hensikt å asfaltere en plass når tilførselsvegene er grus og blir mye brukt til anleggstrafikk. GLØR venter med dette inntil det er avklart hva som skjer når med vegnettet.