Samarbeidsutvalget har fått negativt svar fra fylkeskommunen på våre ønsker
 
Sist oppdatert:16.02.2021
 
Det følgende svaret fikk vi fra Innlandstrafikk:

Etter dette året og sånn som situasjonen er nå, vurderer Innlandstrafikk at det ikke er rom for å sette i gang noe for denne sesongen De tar med seg innspillene til sesongen 2021/2022.
Det har vært forsøkt ulike tilbud tidligere som ikke har gått så bra man skulle ønske, med blant annet bestillingsbuss.
Innlandstrafikk må derfor se nærmere på en løsning som gjør at et utvidet tilbud til Skeikampen blir bærekraftig før de kan prøve igjen.

 
 
 
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Følgende sak ble presentert i august 2020
 
Samarbeidsutvalget har fått en henvendelse fra Innlandstrafikk angående et mulig utvidelse av busstilbudet til Skeikampen. De ber om svar fra alle hytteeiere på en enkel spørreundersøkelse
Det er da snakk om en fast bussrute fredag og søndag hele året (i tillegg til det som går 4 måneder vinterstid og 2 måneder sommerstid).

 

Innlandstrafikk vil gjerne ha hytteeierenes synspunkter på:

 Ser du for deg at du vil benytte buss til og fra hytta på Skeikampen/Lillehammer? Hvis ja, hvilke av disse avgangene vil være mest relevant for deg?

Fredag

Korrespondanse med tog som ankommer Lillehammer 17:37 eller 18:41

 

Søndag

Korrespondanse med tog 18:10 fra Lillehammer til Oslo