Som fritidsboligeier i Gausdal kommune har lovfestet rett til samme helsehjelp i Gausdal som i din egen hjemkommune.
Publisert 16.11.2018

Det betyr at dersom du er eller blir avhengig av hjemmehjelp eller lignende, så vil du i regi av Gausdal kommune få det samme tilbudet når du befinner deg i Gausdal kommune..

Kommunen ønsker at man tar kontakt med dem i god tid slik at de kan få planlagt et opplegg med rett bemanning. De ønsker å bli informert, enten direkte av den som trenger hjelp eller via hjemmehjelpen (el. lign) i kommunen der du bor. 

I Gausdal kommune kan man kontakte tildelingskontoret ved: