Planutvalget i Gausdal vedtok i møte den 19.01.2018 sak 1/18 å sende detaljreguleringsplan OTG Skeikampen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.
Frist for uttalelse er 15.mars 2018.

Trykk her for å komme direkte til saken, eller trykk på boksen «pågående høringer» til høyre