Forslag til Kommuneplanens Samfunnsdel 2021-2032 er lagt ut på høring med høringsfrist 25.01.2021

https://www.gausdal.kommune.no/hoering-av-kommuneplanens-samfunnsdel.6350224-449252.html