Styret viser til informasjon på websidens Forside, og til saksfremlegget fra kommunens administrasjon som du kan lese i sin helhet i vedlegget lengere nede på siden.

 

 

Til orientering kan ikke Planutvalgets vedtak påklages til Kommunestyret. Vedtaket er dermed endelig inntil Planutvalget eventuelt selv vedtar noe annet. 

Styret i Samarbeidsutvalget kan, i tillegg til det som står på Forside, opplyse følgende:

 

 

Det skjer også andre viktige ting på Skeikampen. Lokale næringsaktører begynner å ta mer ansvar for utviklingen i området. La oss imidlertid først minne om Samarbeidsutvalgets stiftelsesdokument der det står følgende:

 

Samarbeidsutvalget skal være positiv bidragsyter i spørsmål/saker som vedrører videreutviklingen av Skei/Austlid
som destinasjon der dette er naturlig og hvor eventuelt medlemmene kan medvirke.

 

Samarbeidsutvalget har brukt mye tid og menneskelige ressurser i denne forbindelse, bl.a. i planleggingen og gjennomføringen av den store bruker- og næringslivsundersøkelsen i 2014 i samarbeid med Gausdal Næringstorg. Det var imidlertid aldri tenkt at Samarbeidsutvalget skulle være en økonomisk bidragsyter, noe som vel logisk følger av at vår årsavgift har vært kr. 25/fritidsbolig/år fra starten i 2011 og frem til nå.

Styret har i flere år ment at Gausdalsbedrifter burde bidra med en kraftigere og bredere satsing på en positiv utvikling i Skeikampen-området. Ikke minst gjelder det de Gausdalbedrifter som direkte og indirekte har næringsinteresser i Skeikampen-området, og som i mange år har dratt betydelige økonomiske fordeler av OTGs investeringer og aktivitet der på mange felt. I 2015 skjedde endelig det positive i at det lokale næringslivet organiserte seg for bedre å kunne bidra til den videre positive utvikling i området. Skeikampen Fritidseiendommer SA og Skeikampen Marked SA så dagens lys! Sistnevnte har, ihht. sin stiftelsesprotokoll, følgende formål:

I og med OTGs nylige vedtak om å dra ned aktiviteten i sommerhalvåret, er det ganske naturlig å regne med at næringslivet i Gausdal føler et behov for å ta et større ansvar for utviklingen og driften av ulike tilbud og arrangementer/events, forhåpentligvis sammen med OTG som hittil i stor grad har vært alene om disse.  Det er kjent at kommunens Næringsfond har bevilget et tilskudd på kr. 100.000 til Skeikampen Marked SAs arbeid, noe som forhåpentligvis vil bidra til å videreutvikle Skeikampen som en attraktiv helårsdestinasjon – også etter at den største aktøren av bedriftsøkonomiske grunner har funnet det ønskelig å dra ned sin aktivitet i sommerhalvåret. Så får vi håpe at det viser seg å bare bli i sommerhalvåret og bare i 2016.

Samarbeidsutvalget er ikke medlem av Skeikampen Marked SA, ei heller har vi p.t. observatørstatus der. Styret har imidlertid etablert en god og produktiv dialog med deres styreleder, Marie Louise Lørken, bl. a. gjennom et godt møte med henne på Skeikampen den 2. juli.

 

 

Løpende informasjon om utviklingen vil bli lagt ut på websiden. Følg med, følg med!