De fleste vil være kjent med at Olav Thon Gruppen (OTG) arbeider med nye planer for sin aktivitet i sentralt på Skeikampen.

Planutvalget i Gausdal kommune behandlet på sitt møte den 10. juni en forespørsel fra OTG om å få en forhåndsuttalelse om sine planer. 

Planutvalget valgte Alternativ 2 med fire mot tre stemmer. To representanter for Senterpartiet og Høyres ene representant stemte for alternativ 3. Nå må kommunen avvente OTGs reaksjon på vedtaket. Pr. utløpet av juni måned hadde ikke kommunen hørt fra OTG.

Samarbeidsutvalgets styre er opptatt av at destinasjon Skeikampens tilbud til fritidsboligeierne opprettholdes og utvikles videre. Styret er av den oppfatning at en premiss for at dette skal være mulig er at destinasjonen fortsatt har en god og fornuftig kombinasjon av varme og kalde senger. 

 

Samarbeidsutvalgets rundt 900 medlemmer bør logge seg på Passordbelagt medlemsside for ytterligere informasjon om saken.