v/Einar Einstad:

·        Olav Thon-gruppens omlegging av driften har ført til usikkerhet om bidraget til Skeikampen Pluss og dermed til løypekjøring. Nå er det avklart at de betaler serviceavgift for vinteren. Dermed kan alle glede seg til Skeikampen-kvalitet på løypene til vinteren.

Usikkerheten omkring innbetalingen gjorde at vi valgt å redusere vår aktivitet og ikke igangsette planlagte tiltak i skiløypene i sommer. Nå er denne usikkerheten ryddet av veien, og vi fikk fornyet avtalen om oppkjøring av skiløyper for et år, forteller Einar Einstad i Skeikampen Pluss.

Til glede for alle skiløpere kan vi dermed melde at skiløypene vil bli kjørt slik som tidligere år. I midtuke kjøres de mest bruke løypene etter behov, i helger og ferier kjøres alle løyper. Men det er værforholdene som til enhver tid er avgjørende for hvilke løyper som kjøres. Følg med på www.skisporet.no hvilke løyper som kjøres.

·        I 2015 bidro fritidsboligeiene med kr. 630.000 til Løypekomiteen i Skeikampen pluss. Det er flere og flere velforeninger som har inngår avtale med løypekomiteen om felles innbetaling for sine medlemmer. Dette er en ordning som sparer Løypekomiteen for mye administrativt arbeide, og komiteen ønsker at flere inngår slike avtaler. 

Fritidsboligeiere som ikke er med på fellesavtale gjennom sin velforening vil få tilsendt giro i løpet av november. Er det noen som ikke får tilsendt giro kan det betales til konto nr. 1503.04.17299. Anbefalt beløp er kr. 700.

·        Sommertiltak

Selv om det var noe usikkerhet knyttet til videre finansiering av Skeikampen Pluss, har vi jobbet med tilrettelegging og gode turopplevelser på Skei. 

I sommer har vi lagt ut ca. 200 meter med klopper på en del bløte partier i turstiene, der det også er ryddet trær og busker. Vi har skiltet noen nye tursykkelmuligheter langs veger, og satt opp til sammen ca.100 skilt for vandring og sykkel.