GLØR har bedt oss informere hytteeierne om følgende:
I hytteområdene på Skei er det laget miljøtorg med nedgravde avfallsbrønner som dere som hyttebrukere skal benytte til daglig husholdningsavfall mens dere oppholder dere på hytta.

Stort sett vil dette være ulike former for emballasje – som kildesorteres i tre ulike containere:

Miljøtorget du skal benytte er merket med et grønt GLØR-skilt som beskriver hvordan og av hvem miljøtorgene skal brukes, og det er viktig at dere KUN benytter nettopp disse miljøtorgene

Avfall fra hyttebrukere skal IKKE kastes i containere i forbindelse med hotelldrift, ved butikker eller ved campingplasser – dette er egne løsninger som disse betaler for og skal ikke benyttes av andre!  

 

Sørg altså for at du benytter et miljøtorg beregnet for hytte- og fritidsboliger når du skal kaste avfallet ditt.

Større gjenstander, farlig avfall og avfall fra oppussing skal leveres på Gausdal Gjenvinningsstasjon. Åpningstider ser du her: www.glor.no.