Olav Thon Gruppen og Multiconsult avholdt et åpent informasjonsmøte i Oslo den 12. desember for et førti-talls hytteeiere som hadde møtt opp.

Møtet varte i halvannen time og det var god tid til mange varierte spørsmål. Det tilhørerne var mest opptatt av var parkering/trafikk/støy, skyggekastingen fra de høye byggene mot skitorget der mange barn oppholder seg. Det gjenstår fortsatt en del spørsmål som Olav Thon Gruppen og Multiconult må avklare med kommunen før de kan sende planforslaget til kommunen for behandling administrativt der. Planen kan tidligst behandles politisk i Planutvalget den 19. januar, hvoretter den forventes å bli lagt ut på 6-ukers høring.