Den 31. august orienterte styreleder i Samarbeidsutvalget, Jens N. Engelstad, kommunestyret i Gausdal kommune om fritidsboligeiernes syn på eiendomsskatten

Torsdag 31. august var Jens N. Engelstad invitert til å orientere kommunestyret i Gausdal kommune om fritidsboligeiernes syn på eiendomsskatt i forbindelse med den pågående re-takseringen av boliger og fritidsboliger som skal vedtas av kommunestyret i 2017 og gjøres gjeldende f.o.m. 2018. Han hadde med seg Trond G. Hagen, styremedlem i Norges hytteforbunds (NHF) og organisasjonens «tallknuser», som la frem NHFs utredning om skjevfordelingen av eiendomsskatten mellom fastboende og fritidsboligeiere til sistnevnte gruppes disfavør. Han viste også til at det er dokumentert store urettferdigheter i innkrevd eiendomsskatt mellom fastboende som gruppe og mellom fritidsboligeiere som gruppe. I etterkant av innlegget ble mange spørsmål besvart i en halv time, og Engelstad og Hagen fikk god anledning til å utdype flere forhold. 

Kommunestyremøtet vedtok å be rådmannen utarbeide et notat til kommunestyret vedr. saken på bakgrunn av presentasjonen. Det antas at Hagen og Engelstad vil bli invitert til å møte rådmannen og hennes stab for å gå nærmere inn på tallene før notatet om saken blir levert til kommunestyret.

 

Les mer i Gausdølen fra 4. september http://www.gausdolen.no/eiendomsskatt-som-politisk-tema/ 

 

På «Passordbelagt medlemsside» finner du hele PowerPoint-presentasjonen.