I forbindelse med pågående planprosess for revidering av Kommunedelplan for Skei (2022 -2035) ønsker Gausdal kommune å invitere til temamøte med fokus på nærings- og sentrumsutvikling på Skei.

21. oktober kl. 19.00 i Gausdal bibliotek

Temamøte – Sentrumsutvikling på Skei – Gausdal kommune