Er det et marked for landbruksbaserte reiselivsopplevelser i området Skei-Austlid?

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen ønsker å kartlegge markedet for landbruksbaserte reiselivsopplevelser i området Skei-Austlid. Dette både for å stimulere til mer bruk av gårdsressursene og for å øke antall aktiviteter for fritidsreisende. Studenter ved Høyskolen i Innlandet har utarbeidet undersøkelsen, og det er ønske om at så mange som mulig bidrar med svar på denne. Svarfrist er 18. mai.
 
Her er lenken til undersøkelsen: https://forms.gle/sqPftDMJDdzGVGhq6