Det har skjedd en utvikling og fylkeskommunen har bevilget penger til et forprosjekt på basis av en felles søknad fra Visit Lillehammer og Framtiden i våre hende.
 
Publisert 08.01.2019

SU er invitert til å være med på drøftingen av saken, naturlig nok ettersom det er SUs initiativ som er årsaken til at Skeikampen tas med på prosjektet. I tillegg til at dette vil kunne bidra til en bedre og mer fleksibel løsning på kollektiv transport mellom Lillehammer og Skeikampen vil det også kunne bidra til etablering av en tilsvarende mulig kryssforbindelse mellom Skeikampen og Øyer/Hafjell. 
 
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   
Publisert 16.11.2018
 
Etter henstilling fra en hytteeier har SU rettet en formell henvendelse til Lillehammer-regionen Vekst v/Dag Høiholt-Vågsnes og bedt dem arbeide for nye og bedre transportalternativer enn dagens meget begrensede bussrutetilbud.
 
Vi har nylig mottatt følgende:
 
«Ja, jeg har positive nyheter mht. å få til kommunikasjon mellom Lillehammer og destinasjonen Skeikampen.
Saken er den at Oppland fylkeskommune (som eier Opplandstrafikk) har fått to relativt like søknader om medfinansiering til mobilitetsprosjekter som skal stimulere frem løsninger for persontransport mellom Lillehammer og ulike skidestinasjoner. Fylkeskommunen har tatt initiativ til et møte med partene og bedt dem om å legge frem en felles søknad. Dette øker sannsynligheten for tilslag.
Det blir neppe faste daglige bussruter i tradisjonell forstand. Derimot sikter prosjektet mot å prøve ut nye løsninger som eksempelvis bestilling av transport gjennom bruk av app. Liknende har vært forsøkt andre steder og da med stort hell.
At dette nå sannsynligvis kommer til å omfatte også Skeikampen, må sees på bakgrunn av det initiativet/forespørselen som i sin tid kom fra Samarbeidsutvalget. Det har gjort det mulig for oss å jobbe inn også denne destinasjonen.
Vennlig hilsen
Dag Høiholt-Vågsnes
Assisterende næringssjef
Lillehammer-regionen Vekst»
 
Etter at SU mottok denne informasjonen har vi bedt om at et opplegg inkluderer slik transport også mellom destinasjonene, bl.a. mellom Skeikampen og Hafjell.