Lørdag 8. oktober er det en markering og avduking av et teestedet (utslagssted der ballen spilles ut på det enkelte hull) som er avdekket fra golfbanen fra 1935-38.

 

Med økonomisk støtte fra Kulturminnefondet og Gausdal kommune, samt betydelig annen støtte fra Fylkeskonservatoren i Oppland, Olav Thon Gruppen, Skeikampen Pluss og med Samarbeidsutvalgets styreleder som prosjektleder, er teestedet ryddet, sikret, og skiltet med kort informasjon om teestedets historie, og det er nå registret i den offentlige kulturminnedatabasen som et kulturminne.

 

 

Varaordfører Jon Arild Sagheim vil foreta den høytidelige avdukingen. I tillegg vil det bli sagt noen velvalgte ord av Andreas Smith-Erichsen, styreleder i grunneierlaget som eier grunnen der teestedet ligger, og av Samarbeidsutvalgets styreleder om teestedets historie frem til slik det nå fremstår som et kulturminne.

 

Testedet ligger slik det er avmerket med R ca. 100 meter innover i Skeisleitet forbi det store maskin garasjen m/verksted (som du ser som en grå kvadrat til høyre rett før bommen på Peer Gyntveien)

 

 

 

 

http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Oppland/Gausdal/Golfanlegg-fra-mellomkrigstiden

 

 

 

 

Golfspilling er ikke noe nytt fenomen på Skei. 

«På Skei i Østre Gausdal (Skeikampen) lå det et sanatorium. I midten av 1930-årene ønsket sanatoriets indendant å utvide aktivitetstilbudet, og i perioden 1935-38 var det anlagt en 5-hulls golfbane til bruk for gjestene på Skeikampen og hytteeiere i området. 20 mann ble satt i arbeid med å fjerne einerbusker og planere marken fra Rustsetra og langt innover Skeisleitet, ovenfor den nåværende bom på Peer Gynt-veien. På Rustsetra var det et lager av køller, og caddies var det nok av. Krangling om beite stoppet imidlertid videre golfspill her.» 

http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Oppland/Gausdal/Golfanlegg-fra-mellomkrigstiden

Kulturminnefondet har bevilget en støtte på kr. 30.000 til sikring og informasjonsskilting av teestedet. Gausdal kommune har støttet arbeidet med kr. 5.000. Olav Thon Hotels vil yte et bidrag til en verdi av kr. 15.000 i form av rydding, installasjon og vedlikehold. Skeikampen Pluss har bidratt med tilrettelegging og koordinering, og Fylkeskonservatoren i Oppland har fungert som rådgiver, og har utformet og tekstet informasjonsskiltet. Samarbeidsutvalgets styreleder har fungert som prosjektleder. Arbeidet med sikring/skilting vil ferdigstilles i 2016.