Thon ønsker å legge nye planer på Skei – om de får med seg kommunen på laget!
Fra Gausdølen, forfatter Olav Iverslien

09.06.2016

 

I morgen fredag skal Planutvalget drøfte en forhåndsuttalelse til Thon-selskapene om disponering av arealet sentralt på Skeikampen.
I administrasjonens forslag til premisser er det lite som åpner for at de greit og raskt kan få realisere sine planer om å endre sentrale områder rundt Gausdal hotell fra reiseliv til fritidsboligformål. Det passer ikke inn i gjeldende reguleringsbestemmelser og det vil bli stilt strenge krav til konsekvensutredninger, planarbeid, opprettholdelse av samme antall varme senger , investering i fellestiltak og rekkefølgebestemmelser.

Det er dette planutvalget må avgjøre om er en riktig holdning. Det Thon vil er å selge utleieleiligheter på Skitorget til selveierboliger og bygge inntil 350 nye selveierleiligheter gjennom en konsentrert sentrumsutbygging der de vil  bygge i høyden. Forsiktig regnet er det vel snakk om en mulig investering i fjellheimen her på rundt en halv milliard. Det skal gode grunner til å motsi seg en slik utvikling for vi håpe.

Kommuneadministrasjonen virker til å vite bedre enn operatøren hva som kreves i morgendagens reiseliv på fjellet. Det er lagt fram et kompromiss fra utbygger på å ha ca 100 såkalte varme senger for utleie, kommunen krever 1000, samme nivå som i dag. Avstanden mellom partene er som vi ser veldig stor, det er dette politikerne må ta bestemmelser om.

Det mangler ikke planer for Skeikampen, både på overordnet og detaljert nivå. Det som mangler er investeringslyst og utvikling. Gausdal kommune har vist før at de kan snu seg fort rundt når det gjelder omregulering, blant annet her i sentrum ved Segalstad bru. I denne saken foreslår de at utbyggeren må gå den lange og smale veg. En veg  der offentlige krav og betingelser står tett i tett.

Vi får håpe politikerne tar en grundig debatt på saken, og for både Skeikampen sin del og hele bygda ikke stopper en positiv satsing og utvikling. Møtet i morgen gir svaret på det.