Nå starter innkreving av løypeavgift for sesongen 2023/24 i regi av Skeikampen Pluss.
Generell informasjon om Skeikampen Pluss, løypeavgift og budsjett 2023-24 finnes på Skeikampen
Pluss sin hjemmeside: https://visitskeikampen.no/skeikampen-pluss/

Eierne av fritidseiendommer er gjennom løypeavgiften største bidragsyter til Skikampen Pluss, og
Samarbeidsutvalget har et godt samarbeide med Skeikampen Pluss gjennom vår representant i
styret, Knut Krogstad, og gjennom informasjon og møter i felles arbeidsgruppe.

Det er for denne sesongen ikke planlagt sparetiltak i form av reduksjon i løypetilbudet og
Samarbeidsutvalget oppfordrer alle til å betale løypeavgiften for 2023/24 der felles standardbeløp er
indeksregulert til kr 1390.