Har du innspill eller kommentarer til løypekomiteen?

 

Steinar Strømsborg, leder, Sameiene Skeibo Velforening – ste.str@online.no

Stein Stølen, Fjellandsbyen – stein.stolen@voiceasp.no

Dag Hjerpseth, Sør-Skei Hytteeierforening – hjerpabestill@gmail.com

Frode Bjørklund, Fangstvegen Vel – post@bjorklundvvs.no

Roy Dahl, Frøysesæter Hytteeierforening – roy.dahl1@outlook.com

Her kan du se hvor de forskjellige velforeningene ligger

 

Her kan du lese protokoller fra møter i Løypekomiteen