Lokale krefter informerer om følgende om lupiner og søppelposer på Skei

Lupiner:

Lupiner er en svartelistet plante i Norge. Planten sprer seg meget raskt, og med sine kraftige røtter utkonkurrerer den stedegne planter. Dette er spesielt uheldig i fjellet.
Anbefalt måte å fjerne lupiner på:
Klipp av blomsterstanden på alle plantene og legg dem i en søppelsekk. La dem ligge til de har tørket og deretter skal de brennes.
Grav opp resten av planten med rota og legg det også i en sekk for tørking og brenning.
Sekkene med planterester må ikke legges i hageavfall. Mye av hageavfallet går til kompostering, og dermed blir all kompostjorda «bedervet» med lupinerfrø.


Søppelposer:
Mange hytteeiere setter tydeligvis søppelposer på trappa for å ta dem med til avfallsplassen neste dag.
Det er mye rev på Skei, og poser som lukter av noe spiselig, blir tatt av reven i løpet av natta.
Jevnlig ligger det søppel rundtomkring fra sundrevne plastposer som helt tydelig er revens verk. Vi oppfordrer derfor alle til å ikke sette søppelposer på trappa.