Oversikt over medlemmer i Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid pr 09.10.2021