Etter flere henvendelser fra hytteiere finner redaktøren det betimelig å minne om at svarte poser med hundenes etterlatenskaper tas med og kastes i første og beste søppelkasse. Det er nemlig ingen andre som har den jobben, og posene går ikke i oppløsning. Skulle du ha glemt å ta med en pose på turen, bør etterlatenskapene ikke bli liggende igjen langs løypene. 
Se artikkel nedenfor, sakset fra Skeikampenposten.
  
 
 
Det er båndtvang i flere av skiløypene. For mer informasjon om båndtvang, se følgende forskriften for Gausdal kommune: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2007-09-20-1712?q=forskrift%20om%20b%C3%A5ndtvang%20for%20hund .
Der er sannsynlig at forskriften vil bli revidert i 2017 til å inkludere alle løypene som kjøres av Skeikampen Pluss.