Mandag 22. august åpnet ny interkommunal legevakt på Sykehuset  Innlandet, Lillehammer.

Fra ganske kummerlige forhold i dagens lokaler har legevakta nå nye tidsmessige lokaler på over 800 kvadratmeter like ved sykehusinngangen. År om annet behandler denne legevakta som er felles Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Fronskommunene og nordre del av Ringsaker 18.000 pasienter. Det skulle bli et snitt på ca. 50 henvendelser i døgnet. Det er arbeidsplassen til 50-60 leger, i tillegg sykepleiere og hjelpepersonell.

De har nå fått  hensiktsmessige og gode arbeidsforhold samtidig som publikum møter en moderne og effektiv legevakt.  Legene som deltar i legevaktsamarbeidet er også de som jobber i Gausdal.

Nå i høst er det følgende bemanning her i kommunen.

Alle de siste ansatt på Gausdal Legesenter. Kjell Bræin er sykehjemslege.

 

Kilde: Gausdølen.no

 

 

 

Telefonnummeret til legevakt, etter kl. 15 og lørdag /søndag er: 116 117. I nødsituasjoner ring 113.