Valgkomiteen for Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeningen på Skei-Austlid er godt i gang med sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til styret.

Samarbeidsutvalget representerer 23 vel/hytteeierforeninger/sameier, og ca 1200 fritidsboligeiere i området. 

Årsmøtet skal velge 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år av gangen. Styret praktiserer oppmøte på styremøtene også for varamedlemmene, slik at disse er løpende orientert om styrets arbeid. De fleste styremøtene gjennomføres på Teams.  

Vi ønsker innspill på fritidsboligeiere som ønsker å være med og bidra til å utvikle Skei til en enda mer attraktiv destinasjon for eksisterende og nye fritidsboligeiere.

Sammensetning av styret skal så langt som mulig dekke alle områdene på Skeikampen. Det er viktig at vi også får med oss unge medlemmer i styret som kan være med og utvikle Skei for fremtiden. Styret skal bidra til videre positive utvikling og vi trenger både handlekraft og langsiktighet.

Det er også lov å foreslå seg selv.

Send dine innspill til valgkomiteens leder Aage Jørgensen, mobil 90521356 eller på epost aage@ostnes.no 

I tillegg til Aage er Jens Engelstad (jens.n.engelstad@marfloat.no ) og Arnfinn Eriksen (arnfinn@eriksen.es ) medlemmer av valgkomiteen, og disse kan også kontaktes.

Frist for innspill til valgkomiteen: 5. februar 2024