Nye satser fra 01.01.2018

Vann
Priser eks. mva.

Avløp
Priser eks. mva.

Renovasjon
Priser eks. mva.

Ved opprydding etter dumping av avfall på GLØRs miljøtorg/fellesplasser faktureres kr 750,-/t ekskl. mva. med tillegg for antall kg avfall i hht. gjeldende prisliste