MERK: Det er uklarheter knyttet til HomeNet sin videre fremdrift med tanke på videre utbygging og oppkobling av eksisterende installasjoner. SU oppdatering SU har fått fra HomeNet er per 12. juni 2023 og lyder: «Vi er dessverre noe forsinket med fibertilførselen i området. Fibertilførselen skal etter planen være på plass i løpet av august/september i år. Vi vil komme tilbake med videre informasjon før vi kan starte med kundeoppkoblinger

TIDLIGERE INFO FRA SU

Det har vært dialog med Eidsiva bredbånd vedrørende status på deres arbeider med fiberutbygging på Skeikampen.
I den forbindelse har Anne Erdal, salgsansvarlig for fritidsmarked kommet med følgende informasjon:

De har enda ikke avsluttet kampanjeperioden på Skei. (på Hafjell ble kampanjeperioden avsluttet i november)
De vil ha kampanjepris i et hytteområde frem til det hytteområdet er gravd ferdig med fiber, dvs alle får kostnadsfri etablering – uten egeninnsats, men de må melde sin interesse nå mens prosjektet pågår. For kunder som kommer senere vil grave og oppkoblingskostnadene komme på et sted mellom 5000 til 15000 avhengig av lengde som må graves.
De har nå avsluttet graving for sesongen, starter opp igjen når telen har smeltet til våren
De regner med at kampanjen på Skei er ferdig tidlig på høsten neste år
De planlegger med en salgs/ informasjonskampanje rundt juletider med status og tentativ videre fremdrift
Som kjent arbeider både HomeNet og Eidsiva Bredbånd med fiberutbygging på Skeikampen.

Det vil være opp til den enkelte å gå for den foretrukne leverandør.

For de som vurderer fiber og enda ikke har meldt sin interesse vil det nok være lurt å melde sin interesse nå mens prosjektet pågår for å unngå økte kostnader.

Begge leverandørene har egne informasjonssider og kundesenter som vil bistå med ytterligere informasjon og bestilling;

HomeNet: Kundesenter telefon 389 90 100. For informasjon se https://www.homenet.no/hytte-skeikampen/

Eidsiva: Kundesenter telefon 612 00 612. For informasjon se https://www.eidsiva.net/skei/ .