Gausdal kommune har i sitt svarbrev til Sivilombudet (sendt 05.01.2024) fastholdt at kommunen hadde rettslig grunnlag til å foreta ny alminnelig taksering gjeldene fra 2021, samt at de kunne benytte 30 % reduksjonsfaktor.
Kommunen har mao. ikke tatt Sivilombudets uttalelse, datert 13.juni 2023,  til følge. Samarbeidsutvalget legger til grunn at Sivilombudet vil forfølge kommunens manglende oppfølgning av deres uttalelse.  Se vedlegg.

14.12.2023 – Svarbrev fra Gausdal kommune til Sivilombudet (sendt 05.01.24)