Ved inngangen til september ’23 har Samarbeidsutvalget (SU) mottatt følgende informasjon om status på bredbåndutbygging på Skei og Austlid:

HomeNet:

  1. De har nå ferdigstilt det meste av gravearbeidet på Skei-Austlid i områder der de har mulighet og ambisjon om å levere.
  2. Hovedkabel fra Svingvoll til Kankerud ferdigstilles innen 8 september.
  3. Oppkobling av alle hytter skjer fra 11 september til slutten på oktober.

 

Eidsiva

  1. De skal komme med en statusoppdatering, forhåpentligvis ila. september.

 

Med referanse til SU intensjon med å ha to tilbydere av fiber på Skei-Austlid mener nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at forbrukerne betaler for mye for internett, og varsler nå at de vil gjøre endringer for å gi forbrukerne flere muligheter og færre monopolsituasjoner. Nkom sendte derfor den 15 juni et nytt forslag ut på høring for regulering av bredbåndsmarkedet.

Nkom ønsker å pålegge aktører å åpne sine nettverk for andre bredbåndsleverandører. Vi har gått fra å se Norge som ett nasjonalt marked til nå å bestå av 22 regionale markeder. For 12 av disse markedene peker Nkom at enkeltselskaper har en for sterk markedsstilling, og som da ligger an til å måtte åpne sine nett for konkurrenter. Eidsiva Bredbånd (Innlandet) er et av de selskapene som kan bli pålagt å åpne nettet sitt for konkurranse.

SU ser frem til videre fremdrift og avklaringer i arbeidet til Nkom.