Her kan du lese ordfører Anette Musdalslien sin presentasjon fra påskemøtene i 2023 og 2022 og innlegg fra SU.