Sivilombudet har ferdigstilt sin vurdering av eiendomsbeskatningen i Gausdal.
Vedlagte notat beskriver SU sin vurdering slik saken nå står: Eiendomsskattesaken – orientering til medlemsforeninger
For hele saken se: https://www.sivilombudet.no/uttalelser/eiendomsskatt-adgangen-til-a-omtaksere-i-en-lopende-takseringsperiode/

Gausdal hadde i utgangspunktet frist til 1. desember 2023 til å avklare hvordan de stiller seg til Sivilombudets vurdering. Denne fristen er forlenget til 15. januar 2024.