Fra og med mandag 1. juli blir det endringer for noen av våre indirekte medlemmer – og også for noen ikke-medlemmer. Dette blir gjennomført etter avtale med Aftenposten som koordinerer med Posten, Finansavisen, DN og Amedias øvrige aviser. I prinsippet skal også Kvikkas følge samme opplegget på lørdager. Som kjent er det allerede noe forvirring om hvor Kvikkas leverer omadresserte aviser på lørdager, men vårt håp er at dette skal bedre seg med det nye opplegget.

Endringen innebærer en omlegging KUN for følgende fritidsboligeiere:

·         Hytteeiere på Sør-Skei får fra senest mandag 1. juli post og aviser levert i kasser satt opp like etter oppkjøringen til Sør-Skei. Hver av kassene er tydelig merket med alle relevante vegnavn på Sør-Skei. Dette er i stedet for som i dag på Joker. Dette gjør det nødvendig at dere alle passer på å melde hytteadressen (med vegnavn/nummer) til avisene det gjelder og til avsendere av post. Dette er dere alle allerede bedt om å gjøre i en epost fra deres styreledere, men pass på å være nøyaktig  med adressen.

·         Leilighetseiere i krysset der Vesleseterveien tar av fra Fylkesveien/Peer Gyntvegen, får fra mandag 1. juli levert post og aviser i en egen kasse der Skeibo har sine postkasser på venstre side av vegen i krysset der man på høyre side tar av til Velkomstsenteret.

·         Alle hytteeiere med adresse langs Vesleseterveien, og i alle stikkveier fra Veslesetervegen, fra Bokstadseter miljøtorg og over til Lieseter og Glåmhaugen, vil få post og aviser i den kassen som allerede er flyttet 215 meter nedover Veslesetervegen  fra Bokstadseter miljøtorg.

·         Hytteeiere som i dag får post og aviser levert i sin personlige postkasse på Skeikampen Apartments, vil fra mandag få post og aviser levert i den store, brune samlekassen merket med de relevante vegnavn som befinner seg på samme sted.

For de øvrige er det ingen endring.

 

Vi minner om at det ikke er å anbefale å få tilsendt brevpost/pakkepost til Skeikampen med mindre man bor der for lengre perioder og passer på å hente posten. Det er alt for mye brevpost som ligger igjen i postkasser på Skei og aldri blir hentet – også fakturaer ser det ut til. Disse blir ofte fjernet av posten ved jevne mellomrom eller rett og slett fjernet/kastet av ukjente.