Gausdal kommune har hatt møte i formannskapet og jobber videre med Olav Thon Gruppen sine ønsker på Skeikampen. 

På «passordbelagt medlemsside» finner medlemmene av Samarbeidsutvalget en oversikt over medlemmer av Arbeidsgruppen, der Olav Thon Gruppen deltar, noe som vi i utgangspunktet opplever som positivt. 

Vi følger saken fremover med spenning.

 

REFERATSAK FORMANNSKAPET 20.09.2016

Saksbehandler: Jon Sylte

Om Skei: Videre arbeid etter studietur til Hol og Hemsedal om reiseliv, destinasjonsutvikling, arealplanlegging og forholdet kalde/varme senger.

Referat fra studieturen ble delt ut på møtet.

Hans Høistad, Ap, fremmet dette forslaget: «Formannskapet vil etter innspill fra planutvalget nedsette en arbeidsgruppe for å se på en helhetlig, langsiktig og målrettet utvikling av Skei som reiselivsdestinasjon.

——————————————————————–

I dette arbeidet må en vurdere følgende:

·        Skei sin rolle og fortrinn i regionens mål om å bli Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport

·        Hvordan en kan videreutvikle samarbeidet mellom aktørene – kommune-reiseliv – andre næringsdrivende

·        Kommunens arbeid som tilrettelegger og planmyndighet, herunder vurderingen av forholdet kalde og varme senger, opp i mot den rolle en ønsker destinasjonen skal ha (stikkord kan være sentrumsområde, soneinndeling, arealbetegnelser, bruk av reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler)