REFERATSAK FORMANNSKAPET 20.09.2016

Saksbehandler: Jon Sylte

Om Skei: Videre arbeid etter studietur til Hol og Hemsedal om reiseliv, destinasjonsutvikling, arealplanlegging og forholdet kalde/varme senger.

Referat fra studieturen ble delt ut på møtet.

Hans Høistad, Ap, fremmet dette forslaget:

«Formannskapet vil etter innspill fra planutvalget nedsette en arbeidsgruppe for å se på en helhetlig, langsiktig og målrettet utvikling av Skei som reiselivsdestinasjon.

I dette arbeidet må en vurdere følgende:

Til arbeidsgruppen går følgende inn:

Folkevalgte: – Hans Høistad, Ap, ordfører og leder av arbeidsgruppen – Jan Erik Kristiansen, Ap, leder planutvalget – Randi Noreng, Bygdalista, medlem planutvalget

2 representanter fra næringen
1 representant fra Visit Lillehammer

Rådmannen stiller med sekretær for arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen bes om å komme med en rapport innen 1. februar 2017.»

Votering: Enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Formannskapet vil etter innspill fra planutvalget nedsette en arbeidsgruppe for å se på en helhetlig, langsiktig og målrettet utvikling av Skei som reiselivsdestinasjon.

I dette arbeidet må en vurdere følgende:

Til arbeidsgruppen går følgende inn:

Folkevalgte:

– Hans Høistad, Ap, ordfører og leder av arbeidsgruppen

– Jan Erik Kristiansen, Ap, leder planutvalget

– Randi Noreng, Bygdalista, medlem planutvalget

2 representanter fra næringen
1 representant fra Visit Lillehammer

Rådmannen stiller med sekretær for arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen bes om å komme med en rapport innen 1. februar 2017.