GLØR om matavfallsposer, forsøpling på miljøtorget og lørdagsåpen gjenvinningsstasjon
Om matavfallsposer har vi mottatt følgende svar fra GLØR i februar: «Når det gjelder matavfallsposer så sendte vi ut drøyt 2000 stk SMS til hytteeiere på Skei gjennom servicevarslingssystemet. Vi har imidlertid fått tilbakemelding på at det er noen som ikke har mottatt denne. Vi vil derfor fortsette å dele ut matavfallsposer gratis på Joker til etter påske. GLØR arbeider med en evaluering av hva og hvordan vi gjør med utdeling av matavfallsposer fremover.»
 
GLØR har informert som følger som svar på SUs påpeking av at det til tider er mye  forsøpling på miljøtorget ved oppkjørselen til Sør-Skei:
«På Sør- Skei miljøtorg har vi kameraovervåking som vi sjekker daglig, og vi har også skrevet brev og sendt fakturaer for opprydding og sortering når vi har sett at noen har plassert avfall ved siden av. Elektrisk avfall er det som oftest settes igjen utenfor brønnene, pluss at det ofte står en del poser med panteflasker ved siden av beholderne til Røde Kors. Elektrisk avfall er det for øvrig også mulig å levere gratis til alle butikker hvor dette selges, og man trenger ikke kjøpe nytt for å få levere.»
 
Om åpningstider på lørdager på gjenvinningsstasjonen på Segalstad bru meddeler GLØR følgende etter spørsmål fra SU: «Vi vil ikke ha lørdagsåpent på gjenvinningsstasjonen i påsken i år, da erfaringen er at folk nok gjør alt annet enn å dra på gjenvinningsstasjonen akkurat påskeaften. Det har vært lite  besøk til tross for annonsering og informasjon i flere kanaler. Etter påske derimot er det bra med trafikk, og da har vi åpent hver lørdag fram til utpå høsten, og vi ser at hytteeierne i denne perioden finner veien til våre gjenvinningsstasjoner.» SUs styre har informert GLØR om at SUs medlemmer gir uttrykk for at kun én lørdag i måneden om vinteren ikke er tilstrekkelig.