Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid er en medlemsorganisasjon for fritidsboligeiere i området Skeikampen-Austlid-Raudsjøen.

Vi bidrar aktivt til å utvikle området til en enda mer attraktivt fritidsboligdestinasjon for eksisterende og nye fritidsboligeiere. Vi representerer 23 vel/hytteeierforeninger/sameier, og 1200 fritidsboligeiere i området. Våre vedtekter sier bl.a.:

«Samarbeidsutvalget skal være et åpent og upolitisk talerør for alle medlemmene og skal i forhold til medlemmene fungere som et sideordnet og forsterkende ledd. Samarbeidsutvalget skal engasjere seg i saker av stor felles betydning for medlemmene.»

Jo flere vi representerer, dess større innflytelse får vi. Vi ønsker derfor velkommen som medlem alle vel/sameier/foreninger som ikke allerede er medlem. Det er også ønskelig at alle fritidsboligeiere som ikke allerede er organisert i vel/forening/sameie, blir medlemmer av Samarbeidsutvalget. Det forutsetter at minimum fem fritidsboliger går sammen, formelt eller uformelt, og at en person er kontaktperson, stiller på møter og ordner med felles innbetaling at en meget beskjeden årsavgift (for tiden kr. 50,- pr- fritidsbolig).

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du sende oss en epost til post@skeikampenhytteforum.no

1 – Engelykkja Hytteeierforening
2 – Fangstvegen Vel
3 – Frøyseseter Hytteeierforening
4 – Glåmhaugen Hyttevel
5 – Haugaveien Vel
6 – Liseter Hyttegrend
7 – Raudsjøen Hyttevel
8 – Sameiene Skeibo Velforening (UTMELDT)
9 – Sameiet Skeikampen 2
10 – Sameiet Ælgen
11 – Skei Fjellgrend hytteforening
12 – Skeikampen Fjellandsby Velforening
13 – Skeikampen Hyttegrend
14 – Skeistølen Hytteforening
15 – Skrivliteigen Vel
16 – Slåsetra Hyttegrend
17 – Øvre Sør-Skei Hytteeierforening
18 – Sør-Skei Hytteeierforening
19 – Sameiet Skei  Senter Hus C, D og E 
20 – Skyttervegen Grend
21 – Liagrenda
22 – Ysterivegen
23 – Morkenfeltet
24 – Bokstadseter velforening